Open data verplichtingen ITS Directieve

EN FR

Verkeer
(statisch - weg)
- wegverbindingen en de fysieke kenmerken ervan [RTTI DA]
- wegclassificatie [RTTI DA]
- verkeerssignalisatie om verkeersregels en gevaren aan te geven [RTTI DA]
- snelheidsbeperkingen [RTTI DA]
- verkeerscirculatieplannen [RTTI DA]
- locatie van tankstations [RTTI DA]
- locatie en gebruiksvoorwaarden van laadpunten voor elektrische voertuigen [RTTI DA]
- locatie van tankstations voor gecomprimeerd aardgas, vloeibaar aardgas en vloeibaar petroleumgas [RTTI DA]
- locatie van stopplaatsen van het openbaar vervoer en overstappunten [RTTI DA]
- locatie van leverzones [RTTI DA]
(dynamisch - weg)
- sluitingen van wegen [RTTI DA]
- sluitingen van rijstroken [RTTI DA]
- sluitingen van bruggen [RTTI DA]
- inhaalverbod voor vrachtwagens [RTTI DA]
- wegenwerken [RTTI DA]
- ongevallen en incidenten [RTTI DA]
- dynamische snelheidsbeperkingen [RTTI DA]
- rijrichting op rijstroken met omkeerbare rijrichting [RTTI DA]
- slechte toestand van de weg [RTTI DA]
- tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen [RTTI DA]
- beschikbaarheid van laadpunten voor elektrische voertuigen [RTTI DA]
- weersomstandigheden die een invloed hebben op het wegoppervlak en het zicht [RTTI DA]
(verkeer - dynamisch) 
- verkeersvolume [RTTI DA] 
- snelheid [RTTI DA] 
- plaats en lengte van files [RTTI DA] 
- reistijden [RTTI DA] 
- wachttijd aan grensovergangen met niet-EU-lidstaten [RTTI DA] -> ook goederenvervoer 
- tijdelijk glad wegdek [SRTI DA] 
- dieren, mensen, obstakels en puin op de weg [SRTI DA] 
- onbeveiligde ongevalslocatie [SRTI DA] 
- kortstondige wegwerkzaamheden [SRTI DA] 
- verminderde zichtbaarheid [SRTI DA] 
- spookrijder [SRTI DA] 
- onbeheerde wegblokkade [SRTI DA] 
- uitzonderlijke weersomstandigheden [SRTI DA]

Openbaar vervoer (en gedeelde mobiliteit)
- locatie van stopplaatsen van het openbaar vervoer en overstappunten [RTTI DA]

Goederentransport
- regels voor het leveren van goederen [RTTI DA]
- locatie van leverzones [RTTI DA] 
- beschikbaarheid van leverzones [RTTI DA] 
- wachttijd aan grensovergangen met niet-EU-lidstaten [RTTI DA]

Parking
- locatie van parkeerterreinen [RTTI DA] 
- beschikbaarheid van parkeerplaatsen [RTTI DA] 
- parkeerkosten [RTTI DA]

Fiscaliteit
- locatie van tolstations [RTTI DA] 
- identificatie van tolwegen, toepasselijke vaste heffingen voor weggebruikers en beschikbare betaalmethoden [RTTI DA] 
- variabele heffingen voor weggebruikers en beschikbare betaalmethoden [RTTI DA]
Comments