Home‎ > ‎

Diensten

EN FR

Overzicht

Categorieën                    Domeinen            Informatie diensten Management diensten Controle diensten Beheersing van de vraag Betalings- en reservatie diensten
Verkeer  Verkeers- informatie
Verkeers-management  Verkeers-handhaving
Vraagbeheersing verkeer
Verkeer betaling en reservatie
Goederen vervoer Goederenvervoer- informatie
 Goederenvervoer- management Goederenvervoer- handhaving Goederenvervoer- vraagbeheersing Goederenvervoer- betaling en reservatie
Openbaar vervoer (en gedeelde mobiliteit) Openbaar vervoer informatie   Openbaar vervoer management Openbaar vervoer handhaving  Openbaar vervoer vraagbeheersing Openbaar vervoer betaling en reservatie
Parkeren (stedelijke mobiliteit) Parkeerinformatie
 Parkeer- management
Parkeer- handhaving Parkeervraag-beheersing Parkeerbetaling en reservatie
Politie- en hulpdiensten Politie- en hulpdiensten informatie Politie- en hulpdiensten
Politie- en hulpdiensten handhaving Politie- en hulpdiensten vraagbeheersing  Politie- en hulpdiensten betaling en reservatie
Automobiel Automobiel informatie  Automobiel management
 Automobiel handhaving Automobiel vraagbeheersing  Automobiel betaling en reservatie
Automobiel+ Automobiel+ information Automobiel+ management
 Automobiel+ handhaving Automobiel+ demand management Automobiel+ betaling en reservatie
Fiscaliteit  Fiscaliteit informatie  Fiscaliteit management  Fiscaliteit handhaving Fiscaliteit vraagbeheersing Fiscaliteit betaling en reservatie


 1. Verkeer: Dit bundelt alle diensten in het domein Verkeer.  EN  FR

1.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

1.1.1. Informatie over (alternatieve) brandstoffen en laadpunten: Deze dienst geeft informatie over de locatie van (alternatieve) brandstoffen en laadpunten voor elektromobiliteit. EN FR

1.1.2. Informatie over activiteiten: Deze dienst geeft informatie over geplande gebeurtenissen of activiteiten (zoals wegenwerken). EN FR

1.1.3. Informatie over incidenten: Deze dienst geeft informatie over niet-geplande gebeurtenissen of incidenten (zoals ongevallen). EN FR

1.1.4. Algemene weersinformatie: Deze dienst geeft voorspelde en actuele weersinformatie die relevant is voor de verkeersveiligheid in een ruimer gebied (zoals toepasselijke wintertypes). EN FR

1.1.5. Lokale weersinformatie - weersgerelateerde toestand van de weg: Deze dienst geeft voorspelde en actuele informatie over lokale weersomstandigheden (zoals plaatselijke sneeuwval). EN FR

...

1.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

1.2.1. Filestaartbeveiliging: Deze dienst waarschuwt het aankomend verkeer voor de (dynamische) staart van files. EN FR

1.2.2. Waarschuwen overschrijden toegelaten snelheid: Deze dienst geeft een waarschuwing bij het overschrijden van de toegelaten snelheid. EN FR

1.2.3. Rijstrookmanagement: Deze dienst geeft aan of rijstroken open of gesloten zijn, mogelijk voor specifieke doelgroepen (zoals hulpvoertuigen of voertuigen met hoge bezetting). EN FR

1.2.4. Snelheidsmanagement: Deze dienst brengt het verkeer op een gecontroleerde manier tot de gewenste snelheid, of houdt het op de gepaste snelheid (snelheidsharmonisatie). EN FR

1.2.5. Toeritdosering: Deze dienst reguleert het debiet van toegang van verkeer op een toerit om de doorstroming op hoofdassen te ondersteunen. EN FR

...


1.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

1.3.1.1. Snelheidshandhaving - puntlocaties: Deze dienst handhaaft snelheden op puntlocaties. EN FR

1.3.1.2. Snelheidshandhaving - segment (trajectcontrole): Deze dienst handhaaft snelheden op wegsegmenten en trajecten. EN FR

1.3.2. (tussen)Afstandsbewaking: Deze dienst handhaaft tussenafstanden tussen voertuigen (wagens en/of vrachtwagens). EN FR

1.3.3. Handhaving inhaalverbod: Deze dienst handhaaft inhaalverboden (wagens en/of vrachtwachtwagens). EN FR

1.3.4. Handhaving gebruik rijstrook: Deze dienst penaliseert het oneigenlijk gebruik van de pechstrook of de bijzonder overrijdbare bedding (BOB). EN FR

1.3.5. Weigh-in-motion: Deze dienst verifieert en handhaaft overbelading en/of een maximum aantal aslasten. EN FR

...


1.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

1.4.1. Kilometerheffing: Deze dienst rekent een bedrag aan voor het gebruik van de weg dat afhankelijk is van de doorlopen afstand, de tijd van de dag en/of de emissieklasse van het betrokken voertuig. EN FR

1.4.2. LEZ ("Lage Emissie Zone"): Deze dienst regelt de toegang tot een zone in functie van de emissieklasse van voertuigen. EN FR

1.4.3. Spitsmijden: Deze dienst beloont bestuurders die de spits vermijden nadat gedurende een controleperiode is vastgesteld dat zij geregeld in de spits reden. EN FR

1.4.4. Toegangsmanagement: Deze dienst verleent toegang tot sommige onderdelen van het netwerk. EN FR

...


1.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

1.5.1. Tolheffing: Dit is een dienst waarbij een gebruiker een directe bijdrage betaalt om gebruik van te maken van de weginfrastructuur. EN FR

...

 2. Goederenvervoer: Dit bundelt alle diensten in het domein Goederenvervoer.  EN  FR

2.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

2.1.1. Informatie over (beveiligde) parkings voor vrachtwagens: Deze dienst geeft statische en dynamische informatie over (beveiligde) parkings voor vrachtwagens. EN FR

2.1.2. Informatie over laad- en losplaatsen: EN FR

2.1.3. Informatie over regelgeving voor vrachtvervoer: Deze dienst biedt een gezamenlijke toegang voor alle voorschriften of aanbevelingen voor vervoerders. EN FR

...


2.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

2.2.1. Inhaalverbod vrachtwagens: Deze dienst verbiedt op een dynamische, situatie-afhankelijke manier inhalen door vrachtwagens of laat het toe. EN FR

2.2.2. Routegeleiding voor doelgroep goederenvervoer (vrachtwagenroutes): Deze dienst ondersteunt routegeleiding in functie van voertuigcategorie, voorkeurparameters. EN FR

2.2.3. Aanbevolen routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen: Deze dienst geeft aanbevolen routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. EN FR

2.2.4. Toewijzing en management van laad- en losplaatsen: Deze dienst regelt de toewijzing van laad- en losplaatsen. EN FR

2.2.5. Toewijzing en management van venstertijden ("slotmanagement"): Deze dienst regelt de toewijzing van venstertijden. EN FR

...


2.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

2.3.1. Controle op vervoer van gevaarlijke stoffen: Deze dienst handhaaft de regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. EN FR

2.3.2. Controle op inhaalverboden voor vrachtwagens: Deze dienst handhaaft inhaalverboden voor vrachtwagens. EN FR

2.3.3. Digitale tachograaf: deze dienst hanhaaft de sociale wetgeving (rust- and rijdtijden) EN FR

...


2.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

...


2.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

2.5.1. Reservatiedienst voor (beveiligde) parkings voor vrachtwagens: Deze dienst laat toe (al of niet beveiligde) parkings voor vrachtwagens te reserveren. EN FR

...

 3. Openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit: Dit bundelt alle diensten in het domein Openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit.  EN  FR

3.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

3.1.1. Contactinformatie voor de operator: Deze dienst geeft contactinformatie voor de operator. EN FR

3.1.2. Informatie over haltes: Deze dienst geeft informatie over haltes. EN FR

3.1.3. Informatie over routes: Deze dienst geeft informatie over routes. EN FR

3.1.4. Informatie over ritten: Deze dienst geeft informatie over ritten. EN FR

3.1.5. Informatie over stoptijden: Deze dienst geeft informatie over stoptijden. EN FR

...


3.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

3.2.1. Opereren van vraagafhankelijk vervoer (belbussen): Deze dienst beheert vraagafhankelijk vervoer (belbussen). EN FR

3.2.2. Opereren van regulier vervoer: Deze dienst neheert het regulier vervoer. EN FR

3.2.3. Garanderen aansluitingen: Deze dienst verzekert aansluitingen. EN FR

3.2.4. Klanteninteracties: Deze dienst ondersteunt de interacties met klanten. EN FR

3.2.5. Verkeerslichtenprioritisering : Deze dienst geeft prioriteit aan verkeerslichten aan bepaalde types van voertuigen. EN FR

...


3.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

...


3.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

...


3.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

...

 4. Parkeren (en stedelijke mobiliteit) : Dit bundelt alle diensten in het domein Parkeren (en stedelijke mobiliteit).  EN  FR

4.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

4.1.1. Informatie over parkings: Deze dienst geeft informatie over de parkings. EN FR

4.1.2. Informatie over straatparkeren: Deze dienst geeft informatie over straatparkeren. EN FR

4.1.3. Informatie over park & ride / randparkings : Deze dienst geeft informatie over park & ride / randparkings. EN FR

4.1.4. Informatie over parkeergeleiding : Deze dienst geeft informatie over parkeergeleiding. EN FR

...


4.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

4.2.1. Parkeergeleiding: Deze dienst geleidt het parkeren. EN FR

...


4.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

4.3.1. Parkeerhandhaving voor parkings: Deze dienst handhaaft parkeren op parkings. EN FR

4.3.2. Parkeerhandhaving voor straatparkeren: Deze dienst handhaaft straatparkeren. EN FR

...


4.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

4.4.1. Dynamische parkeertarieven: Deze dienst beheerst de vraag door het gebruik van dynamische parkeertarieven. EN FR

...


4.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

4.5.1. Betaalautomaten: Deze dienst ondersteunt betalen voor parkeren via betaalautomaten. EN FR

4.5.2. Mobiel betalen: Deze dienst ondersteunt betalen voor parkeren via mobiel betalen. EN FR

...

 5. Politie- en hulpdiensten: Dit bundelt alle diensten in het domein Politie- en hulpdiensten.  EN  FR

5.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

...


5.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

5.2.1. Verkeerslichtenprioritisering : Deze dienst geeft prioriteit aan verkeerslichten aan bepaalde types van voertuigen. EN FR

5.2.2. eCall: Deze dienst ondersteunt manuele en automatische noodoproepen vanuit het voertuig. EN FR

...


5.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

...


5.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

...


5.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

...

 6. Automobiel: Dit bundelt alle diensten in het domein Automobiel.  EN  FR

6.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

6.1.1. Informatie over statische snelheidsbeperkingen (open ISA - statisch): Deze dienst geeft informatie over statische snelheidsbeperkingen. EN FR

6.1.2. Informatie over dynamische snelheidsbeperkingen (open ISA - dynamisch): Deze dienst geeft informatie over dynamische snelheidsbeperkingen. EN FR

...


6.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

6.2.1. Zichtondersteuning: Deze dienst ondersteunt het zicht van de bestuurder op de weg en op de verkeerstoestand rond het voertuig (bijvoorbeeld door bijkomende verlichting, of door het mitigeren van weerseffecten). EN FR

6.2.2. eCall : Deze dienst ondersteunt manuele of automatische noodoproepen vanuit het voertuig. EN FR

6.2.3. Voorkomen van zijdelingse ongevallen - aanhouden van rijvak: Deze dienst voorkomt zijdelingse ongevallen - bijvoorbeeld door het aanhouden van hetzelfde rijvak. EN FR

6.2.4. Voorkomen van ongevallen vooraan of achteraan - adaptief snelheidsmanagement: Deze dienst voorkomt ongevallen vooraan of achteraan - bijvoorbeeld door adaptief snelheidsmanagement. EN FR

6.2.5. Autonoom parkeren: Deze dienst ondersteunt autonoom parkeren. EN FR

...


6.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

6.3.1. Snelheidscontrole - gesloten ISA: Deze dienst ondersteunt snelheidscontrole door het autonoom aanpassen van de snelheid van het voertuig - ook gekend als gesloten "Intelligent Speed Adaptation" of "ISA". EN FR

6.3.2. Alcoholslot: Deze dienst ondersteunt controle op alcoholgebruik vooraleer het voertuig kan gestart worden. EN FR

...


6.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

...


6.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

...

 7. Automobiel+: Dit bundelt alle diensten in het domeinen Leasing, Verzekeren en Pechverhelping.  EN  FR

7.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

...


7.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

...


7.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

...


7.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

...


7.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

...

 8. Fiscaliteit: Dit bundelt alle diensten in het domein Fiscaliteit.  EN  FR

8.1. Informatiediensten: Dit zijn diensten die gebruikers in staat stellen om tot een gewenste manier van handelen te komen. EN FR

8.1.1. Informatie over het netwerk en de heffingsinfrastructuur: Deze dienst geeft informatie over het netwerk en de heffingsinfrastructuur. EN FR

8.1.2. Informatie over heffingstarieven en betalingsmogelijkheden: Deze dienst geeft informatie over heffingstarieven en betalingsmogelijkheden. EN FR

...


8.2. Managementsdiensten: Dit zijn diensten die gebruikers aanzetten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

...


8.3. Controlediensten (handhaving): Dit zijn diensten die gebruikers verplichten tot een gewenste manier van handelen. EN FR

...


8.4. Beheersing van de vraag: Dit zijn diensten die de vraag naar mobiliteit meer in overeenstemming brengen met het beschikbare aanbod. EN FR

...


8.5. Betalings- en reservatiediensten: Dit zijn diensten die het gebruikerscomfort verhogen door betaling en/of reservatie te faciliteren. EN FR

...

Comments