Publiek-privaat koppelvlak (open data)


Ga naar:
OVERZICHT VAN DIENSTEN

KWALITEITSBEWAKING

Voorbereidende fase

Stap 0: voor elke dienst die wordt geimplementeerd dient te worden nagekeken of:
 • een specifieke standaard wordt aanbevolen 
 • verdere aanbevelingen bestaan om interoperabiliteit te helpen afdwingen.
Evaluatiefase

Stap 1: Algemene kwaliteitscontrole - conformiteit met algemene 'goede praktijk' aanbevelingen
 • Aanbeveling 1: aparte datasets voor verschillende bijwerkingsfrequentie (bvb statische informatie en dynamische informatie)
  • test: scheiden van statische en dynamische informatie
Stap 2: Technische kwaliteitscontrole
 • Conformiteit met het formaat van de aanbevolen standaard (bvb conformiteit met de xsd)
  • test: is de dataset geldig tegenover het schema van de aanbevolen standaard
 • Conformiteit met de semantische aspecten van de aanbevolen standaard
  • test: is de inhoud van de dataset consistent met de betekenis van de elementen zoals beschreven in de specificatie
 • Conformiteit met specifieke aanbevelingen die werden gegeven voor de betrokken dienst 
  • test:  werden de specifieke aanbevelingen voor de dienst gevolgd (indien deze bestaan)
Stap 3: Inhoudelijke kwaliteitscontrole (op dit moment: enkel kwalitatieve evaluatie)
 • Volledigheid
  • test: in welke mate is de dataset volledig
 • Correctheid
  • test: in welke mate zijn de data correct
 • Positionele accuraatheid
  • test: in welke mate is the positionele informatie accuraat
 • Actueelheid
  • test: in welke mate is the dataset actueel.
Rapporteringsfase

Stap 4: Stel evaluatierapport op

Een sjabloon voor het evaluatierapport voor parkeerinformatie kan hieronder worden gevonden.

LICENTIEMODEL


Comments